Mỹ điều oanh tạc cơ B-52 bay qua Biển Đông

-Chiến hạm Mỹ bị cô lập ngoài biển vì dịch quai bị
-TT Trump: Mỹ ở ‘vị thế rất tốt’ trong thương thảo mậu dịch với Trung Quốc
-Mỹ điều oanh tạc cơ B-52 bay qua Biển Đông

The post Mỹ điều oanh tạc cơ B-52 bay qua Biển Đông appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...