Nam sinh lớp 10 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử: “Con không đáp ứng được mong mỏi của ba má”

“2 bức thư tuyệt mệnh, một bức gửi cho gia đình, một bức gửi cho lớp. Nội dung trong bức thư nói do áp lực trong việc học và từ gia đình muốn có điểm số tốt hon để đạt điểm giỏi.
Trong thư có đoạn: Con xin lỗi ba má. Con đã không đáp ứng được mong mỏi của ba má. Con xin lỗi”

Xin bạn xem tiếp bài Nam sinh lớp 10 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử: “Con không đáp ứng được mong mỏi của ba má” tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...