Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu về nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa

Vào Ngày 14 Tháng 12 vừa qua, Quốc Hội Âu Châu đã thông qua bản Nghị Quyết khẩn cấp dưới tiêu đề “Tự Do Ngôn Luận Tại Việt Nam, trường hợp Nguyễn Văn Hóa.”

Bản Nghị Quyết kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam:

– Trả tự do cho nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa và các công dân Việt Nam đang bị cầm tù vì đã trình bày những quan điểm của riêng họ
– Giải quyết thảm họa môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung
– Tôn trọng tự do ngôn luận
– Chấm dứt việc dùng điều luật 79 và 88 để đàn áp các tiếng nói đối lập

Nghị Quyết không dừng ở sự kêu gọi mà các dân biểu sẽ có những hành động thúc đẩy Quốc Hội Âu Châu có những áp lực cụ thể trong những ngày tới. #StoptheCrackdownVN #NgưngNgayĐànÁp

You may also like...