Nghĩa trang nghìn tỷ: của X đấy!

Cái sai từ triều Nguyễn Tấn Dũng, là của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng ông Phúc là người có cơ hội để sửa chữa.
Thêm một lần xin lỗi, như từng xin lỗi sau sự cố đoàn xe vào phố cổ, rồi xoá sổ, cho hoá… cứt cái dự án nghĩa trang X này- Tại sao ông Phúc không làm?

Xin bạn xem tiếp bài Nghĩa trang nghìn tỷ: của X đấy! tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...