Nguyễn Phú Trọng âm mưu gì khi cho vu cáo Việt Tân

Nguyễn Phú Trọng âm mưu gì khi cho vu cáo Việt Tân

Ngay sau khi Bộ công an ra thông cáo dựng chuyện vu cáo đảng Việt Tân, chính quyền Tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã dựa theo nội dung vu cáo này phổ biến hai văn kiện mang nội dung thách đố người dân tại đây.

…..

Cả hai văn kiện đã cho thấy tính chất “côn đồ” của bộ máy bạo lực hơn là một nhà nước “gần dân, vì dân” như Nguyễn Phú Trọng đã nói trong cuộc họp báo hôm cuối Tháng 1, 2016 sau khi được bầu làm Tổng bí thư trong Đại hội XII….

Bài viết của Lý Thái Hùng (Web Việt Tân)

#chantroimoimedia #nguyenphutrong #lanhdaocsvn #dangviettan #formosahatinh

Powered by WPeMatico

You may also like...