NGUYỄN PHÚ TRỌNG THÂU TÓM QUYỀN LỰC

Mời các bạn cùng tham gia buổi hội luận LIVE với ông Lý Thái Hùng (đảng Việt Tân), tại trang FB Việt Tân.

Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước không những làm thay đổi mô hình lãnh đạo tập thể tứ trụ tồn tại trong 4 thập niên qua, mà còn cho thấy ông Trọng sẽ trở thành Tập Cận Bình của Việt Nam trong thời gian tới.

You may also like...