Nhạc sĩ Việt Khang cùng gia đình SBTN thăm mộ nhạc sĩ Việt Dzũng

Nơi đầu tiên nhạc sĩ Việt Khang muốn đến khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ đó chính là mộ cố nhạc sĩ Việt Dzũng. Xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh và tâm tình của nhạc sĩ Việt Khang trước phần mộ của nhạc sĩ Việt Dzũng.

You may also like...