Nhà cầm quyền muốn cướp đất của nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thanh Hải

Với tình trạng cướp đất hàng chục năm qua, nhà cầm quyền VC đã và đang đẩy hàng triệu người dân vào cảnh khốn cùng.
Tại Vũng Tàu, đất của nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thanh Hải cũng đang có nguy cơ bị cướp trắng.

You may also like...