Nhân Quyền Trong Chuyến Thăm Của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ

Trong lúc nói chuyện với vợ, anh Trội cho biết anh chưa trả lời đại diện ĐSQ Hoa Kỳ là có đồng ý đi định cư tại Hoa Kỳ hay không, bởi anh cần giải quyết công việc gia đình trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Xin bạn xem tiếp bài Nhân Quyền Trong Chuyến Thăm Của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...