Nhu cầu giảng viên ngôn ngữ Đông Nam Á tăng cao, chiếm số đông là tiếng Việt và Indonesia

Chính phủ Đài Loan thúc đẩy phát triển chính sách hướng Nam mới, cổ vũ thanh niên trong nước theo học ngôn ngữ các nước Đông Nam Á, Bộ giáo dục cũng cho gia nhập ngôn ngữ Di dân mới vào hạng mục ngôn ngữ bản địa thuộc chương trình đại cương giáo khoa 12 năm nghĩa vụ giáo dục của Đài Loan, Bộ giáo dục dự đoán cho biết, nhu cầu giảng viên tiếng Việt chiếm cao nhất 67%, tiếp đó là tiếng Indonesia 18%, và 15% là các loại ngôn ngữ khác.
 
Theo như dự kiến, đại cương giáo khoa 12 năm nghĩa vụ giáo dục vào năm 2019 sẽ chính thức kết nạp ngôn ngữ Di dân mới vào hạng mục ngữ văn, học sinh bắt buộc phải chọn học một trong hai loại ngôn ngữ bản địa và ngôn ngữ Di dân mới, mỗi tuần sẽ có 1 tiết học. Chính phủ Đài Loan hy vọng ngôn ngữ các nước Đông Nam Á dần dần trở thành sự lựa chọn ngoại ngữ thứ hai cho thanh niên Đài Loan, đặc biệt đối với con em thế hệ thứ hai của Di dân mới, nếu có vốn ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, trong tương lai lớp con em thế hệ thứ hai này sẽ là nguồn nhân lực tiên phong cho doanh nghiệp thương gia Đài Loan tại các nước Đông Nam Á.
 
Trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tiếng Đông Nam Á, Bộ giáo dục cho biết năm 2016 đã tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng nhân viên chi viện giáo dục , thu hút 1300 người báo danh, có 800 người nhận được chứng chỉ, năm 2017 sẽ tiếp tục mở khóa đào tạo bồi dưỡng giảng viên tiếng Đông Nam Á mới đủ nhân lực chi viện cho các trường học trong nước.
 
Tường Vy

You may also like...