NHỮNG NGUY HIỂM CỦA VẤN NẠN NGẬP NƯỚC

Mấy năm gần đây ở Việt nam, sau mỗi cơn mưa lớn là tình trạng ngập nước lại xảy ra, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Huế và ngay cả Đà Lạt vốn thuộc vùng cao nguyên.

Không bàn đến lý do tại sao nước ngập thường xuyên và lâu rút đi, chúng ta chỉ muốn nói ở đây về những hệ lụy liên quan đến việc ngập nước này và trách nhiệm giáo dục cộng đồng của Bộ Y Tế.

Chuyện gì đã và đang xảy ra sau những cơn mưa? Chúng ta đã đối phó với nó như thế nào?

You may also like...