Niagara Falls – kỳ quan thiên nhiên (2/2)

Thác Niagara ở sông Niagara tại Bắc Mỹ, nằm ở đường biên giới của Hoa Kỳ và Canada. Thác Niagara bao gồm 3 thác riêng biệt: thác Horseshoe (Canada) , thác Mỹ và một thác nhỏ hơn gần đó là thác Bridal Veil. Dù thác không cao nhưng các thác Niagara rất rộng.

The post Niagara Falls – kỳ quan thiên nhiên (2/2) appeared first on Nguoi Viet Daily News.

You may also like...