Ông Lê Khắc Huyền kể về người chị bị thảm sát tại Huế – Tết Mậu Thân 1968

Hôm nay phóng viên SBTN có dịp phỏng vấn ông Lê Khắc Huyền. Trong thời điểm cuộc thảm sát của quân Cộng Sản Bắc Việt vào dịp Tết Mậu Thân 1968, người chị của ông đã bị thảm sát tại Huế. Xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của ông.

You may also like...