Ông Lý Thái Hùng chia sẻ về Luật An Ninh Mạng, trả lời phỏng vấn cùng giới trẻ Việt Nam tại Anh Quốc

Nhân chuyến công tác tại Âu Châu, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân trao đổi với anh Thanh Trần về Luật An Ninh Mạng, quan điểm của Đảng Việt Tân về vụ bạo động tại Phan Rí, Bình Thuận; cũng như chia sẻ về sự nhập dòng đấu tranh của giới trẻ Việt Nam tại Anh Quốc.

You may also like...