Ông Nguyễn Phú Trọng và cơ hội cuối cùng

 FB. Nguyễn Thị Oanh|

Có lẽ trong các đời Tổng Bí thư của ĐCSVN, ông Nguyễn Phú Trọng (NPT) là người vừa may lại vừa xui nhiều nhất!

May là vì vào thời buổi “nhân tài như lá mùa thu” trong ĐCSVN, ông đã ngoạn mục vượt qua mọi đối thủ bằng khả năng “lý luận của người miền Bắc”, để nắm giữ vững vàng vị trí quyền lực cao nhất của đảng.

Xin bạn xem tiếp bài Ông Nguyễn Phú Trọng và cơ hội cuối cùng tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...