Ông Tô Trinh Xương chia sẻ kinh nghiệm thực thi chính sách, ngợi khen ông Lại Thanh Đức tài giỏi

Ông Lại Thanh Đức vừa mới được bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng ngay sau đó khởi hành chuyến thăm đi thỉnh giáo với lớp người trước về công việc điều hành hành chính của đất nước, xếp theo lịch quy hoạch, ngày 10/9 ông lần lượt tới thăm cựu Thủ tướng Tô Trinh Xương và Du Tích Khôn, được biết, cựu Thủ tướng Trương Tuấn Hùng cũng nằm trong danh sách chuyến thăm do ông quy hoạch.
 
Sáng ngày 10/9 Thủ tướng Lại Thanh Đức đến thăm cựu Thủ tướng Tô Trinh Xương, ông Tô Trinh Xương không những chia sẻ kinh nghiệm thực thi chính sách của ông trong thời kỳ đảm nhận chức vụ thủ tướng, và ông cũng nói chuyện thoải mái về phương thức lãnh đạo điều hành công việc, đối với việc Lại Thanh Đức được bổ nhiệm chức vụ thủ tướng, ông Tô Trinh Xương bày tỏ khẳng định cao về việc này. Thủ tướng Lại Thanh Đức cũng bày tỏ lòng cảm ơn và cho biết đến thăm lớp người trước với mong muốn là tránh việc không bị uổng công trên con đường thi hành chính sách, thông qua kinh nghiệm của ông Tô Trinh Xương, sẽ giúp cho đội ngũ hành chính được phát huy sức mạnh.
Sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Lại Thanh Đức, ông Tô Trinh Xương cho biết, nhìn từ góc độ của Đài Loan để xem xét, ông rất lấy làm mừng rỡ việc bổ nhiệm ông Lại Thanh Đức làm thủ tướng, tuy nhiên, đứng về lập trường của một người bạn thân, thật không đành lòng để ông Lại Thanh Đức phải gánh lên trọng trách của quốc gia. Ông Tô Trinh Xương cho biết: “Trong công cuộc cải cách này, Đài Loan rất cần đến sự tài giỏi của Thủ tướng Lại Thanh Đức đứng ra lãnh đạo cho toàn bộ hành chính, tôi chắc chắn dốc toàn lực ủng hộ.”
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức tỏ ra cảm ơn hành động nỗ lực của ông Tô Trinh Xương, cho rằng ông đưa ra hai đề nghị lớn: “phát triển kinh tế”, “ổn định xã hội” cùng với cách làm chi tiết và cụ thể, đem đến cho ông rất nhiều điều bổ ích. Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết: “Điểm thứ nhất là cần phát triển kinh tế, tôi chắc chắc dốc toàn lực để thực hiện, thu thập ý kiến rộng rãi của các bên, phát huy sức mạnh của đội ngũ để chung sức đẩy mạnh, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân, điểm thứ hai cũng coi trọng tới công tác xây dựng xã hội hài hòa và ổn định, cựu Thủ tướng Tô Trinh Xương nhắc nhở công tác an ninh rất quan trọng, trong đó truy quét ma túy là công việc trọng điểm.”
                                                            Minh Hà

You may also like...