Ông Trọng 'thư thái' du xuân

Đứng về mặt nhà nước, đáng lý ra hình ảnh du xuân này phải là của Chủ tịch nước Trần Đại Quang hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vì Tổng bí thư đảng dù là đảng cầm quyền tự phong, cũng chỉ là hình ảnh nội bộ của một đảng chính trị. Ông Trọng không thể nào mang bộ mặt đại diện của một quốc gia, nhất là khi đảng ấy đã đem đến cho đất nước Việt Nam biết bao tai họa, biến một dân tộc anh hùng chống xâm lăng thành vô cảm trước họa mất nước gần kề. Nhưng họ cũng phải nhường lại cho ông Trọng đóng trọn vai trò của mình trong một vở bi hài kịch lúc cuối đời.
Vì thế vào đầu năm nay, ông Trọng mới được sắp xếp để xuất hiện một cách đình đám bên cạnh các tay đầu não thành phố Hà Nội. Điều này cho thấy một điềm chẳng lành cho ông Trọng: Ông sẽ “lên xe” một lần chót trước khi “xuống ngựa”.

You may also like...