Phạm Minh Hoàng ‘tiếp tục đấu tranh’

Ông Phạm Minh Hoàng, song tịch Việt và Pháp, vừa đáp xuống Paris của Pháp hôm Chủ nhật sau khi bị Việt Nam tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất ra khỏi nước này.

Hồi tháng 3/2016, vị giáo sư từng là giảng viên môn Toán học ứng dụng tại Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đã bị câu lưu tại TP Hồ Chí Minh do tổ chức lớp học về lịch sử các cuộc đấu tranh ở Việt Nam và về Hiến pháp.

Trở lại Pháp, ông nói ông rất buồn nhưng sẽ tiếp tục đấu tranh cho một nước Việt Nam tốt đẹp hơn.

You may also like...