Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt hỗ trợ tốt cho người khiếm thị

Định mệnh là từ ngữ mà người ta hay dùng để chỉ những người thường xuyên gặp thiệt thòi trong cuộc sống, và hai chữ định mệnh ấy luôn được chúng ta dùng để an ủi và động viên những người người khuyết tật. Tuy nhiên, có an ủi đến mấy thì chúng ta vẫn …

The post Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt hỗ trợ tốt cho người khiếm thị appeared first on Blog chia sẻ kiến thức.

You may also like...