PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Bầu cử Khu Vực 7 San Jose – Chiến trường sôi nổi

Còn mấy tuần nửa đến ngày bầu cử, Cộng Đồng người Mỹ Gốc Việt tại San Jose rất quan tâm đến Khu vực 7, nơi có đông người Việt, với nghị viên Tâm Nguyễn tái tranh cử và đang phải đối đầu với ứng viên gốc Mễ Maya Esparza. Cuộc vận động đang diễn ra rất ồn ào và sôi động.

Vì Khu vực 7 một nửa là gốc Á, đa số là người Việt; gốc Mỹ Latinh cũng gần 40% nên cuộc tranh cử lần này cộng đồng người Mỹ Latinh trong khu vực đang trổi dậy. Hai năm qua đã có thêm gần chục nghìn cử tri gốc Mễ ghi danh tham gia bầu cử. Vì thế lần bầu chọn này nghị viên đương nhiệm gốc Việt phải vận động nhu thế nào để được phiếu của cử tri.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

You may also like...