PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Buổi nói chuyện của Giáo sư Stephen Young tại Sydney

Gần 200 đồng bào tại Sydney đã đến tham dự buổi nói chuyện với giáo sư Stephen Young do Cộng Đồng Người Việt Tự Do liên bang Úc tổ chức với đề tài "Tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam và Làm thế nào để tránh khỏi sự xâm lăng của Trung Quốc".

Xem SBTN Online Tv mọi lúc mọi nơi với hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng chỉ với $7.99/tháng (sau 7 ngày dùng thử)

Xin vào trang nhà SBTN Online TV tại website WWW.SBTNONLINE.TV

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

You may also like...