PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Dân biểu Hubert Võ tái đắc cử nhiệm kỳ 8 tại Houston, Texas

Tại thành phố Houston, Texas, cộng đồng Việt Nam đã tổ chức một buổi chờ kết quả của dân biểu Huber Võ ở trung tâm sinh hoạt Nhà Việt. Theo ghi nhận của phóng viên SBTN, có một số cộng đồng bạn đến ủng hộ dân biểu Hubert Võ tái tranh cử nhiệm kỳ 8 tại đơn vị 149 này.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

You may also like...