PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: DVD Đành Thôi Em Nhé của Nguyên Khang bị in lậu ở Úc Châu

Băng đĩa lậu là một vấn đề nhức nhối đối với nền văn nghệ Việt Nam tại hải ngoại. Và vừa mới đây nhất chính là cuốn DVD mới nhất của ca sĩ Nguyên Khang "Đành Thôi Em Nhé" đã bị in băng lậu tại Úc Châu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca sĩ Nguyên Khang chia sẻ về vẫn đề này.

Để mua DVD gốc "Đành Thôi Em Nhé" và các sản phẩm khác của SBTN, xin mời quý vị vào website www.sbtnonlineshop.com

——————
Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV 

Các bạn sống ngoài Hoa Kỳ, muốn xem các chương trình của SBTN xin vào WWW.SBTNONLINE.TV

You may also like...