PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Hội thảo quốc tế ở Washington D.C. về thảm họa Formosa

Ngày 10/5/2017, buổi hội thảo đầu tiên về pháp lý và môi trường của chất thải ở biển Đông Việt Nam do Formosa gây ra. Buổi hội thảo được diễn ra tại tòa nhà Russell của Thượng Viện Hoa Kỳ do bác sĩ Nguyễn Thể Bình phối hợp tổ chức và được yểm trợ bởi Đài Truyền Hình SBTN cùng nhiều tổ chức khác trong cộng đồng. Tham dự hội thảo có sự có mặt của luật sư Đỗ Phủ và luật sư Anh Tuấn. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

You may also like...