PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Không khí bầu cử tại khu vực 7 San Jose

Ngày 6/11, tại văn phòng của nghị viên Nguyễn Tâm tại khu vực 7 San Jose đã có một bầu không khí rất sôi nổi khi rất nhiều đồng hương đã đến để ủng hộ nghị viên Nguyễn Tâm. Xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

You may also like...