PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ chùa đầu Xuân Đinh Dậu ở Portland, Oregon

Vào dịp đầu xuân năm mới, người Việt Nam thường có phong tục đi lễ chùa, hái lộc và xin xâm đầu năm. Phong tục này đã trở thành một trong những nét văn hóa tâm linh hàng ngàn đời nay, nét đẹp này vẫn còn lưu giữ trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt nơi đất khách quê người tại thành phố Portland, Oregon. Sáng mùng một Tết Đinh Dậu ngày 28 tháng 01 năm, SBTN đã đến thăm những ngôi Tịnh Xá và Chùa trong thành phố Portland.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

You may also like...