PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ tưởng niệm & húy nhật lần 9 Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ vào sáng thứ Bảy 1/7/2017 đã tổ chức lễ tưởng niệm và húy nhật lần thứ 9 Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang tại chùa Huệ Quang thành phố Santa Ana Nam California. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo các chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử.

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

You may also like...