PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: LM Nguyễn Văn Khải nói về đại hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản”

Mời quý vị cùng lắng nghe những nhận xét của linh mục Nguyễn Văn Khải về đại hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” tại Úc Châu và vụ côn đồ tấn công giáo xứ Thọ Hoà.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

You may also like...