PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: LS Trần Kiều Ngọc – Người sáng lập Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền

Đại hội Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” tại Blue Mountain, Úc Châu đã được tổ chức thành công. Phóng viên SBTN có dịp trò chuyện cùng luật sư Trần Kiều Ngọc -người sáng lập phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

You may also like...