PHÓNG SỰ CỒNG ĐỒNG: Người Việt chọn định cư tại New Orleans từ đầu tháng 5/1975

Câu chuyện về người Việt chọn định cư tại New Orleans từ đầu tháng 5, 1975 đến nay.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #NewOrleans #nguoiViettinan

You may also like...