PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền tổ chức gây quỹ tại Queensland – Úc Châu

Ngày 15/7/2017 vừa qua, Phong Trào Giới Trẻ thế Giới Vì Nhân Quyền tại tiểu bang Queensland đã tổ chức một buổi gây quỹ nhằm tạo điều kiện cho đồng bào tại đây có thể tham gia đại hội của phong trào sắp tổ chức vào tháng 9/2017. Người khách đặc biệt là bà Nguyễn Thị Kim Liên – mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cũng có mặt trong buổi gây quỹ này để chia sẻ những tin tức về tình trạng nhân quyền trong nước.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

You may also like...