PHỎNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Phỏng vấn ông Võ Đại Tôn ngày bế mạc đại hội “Việt Nam: Con đường nhân bản”

Phong trào giới trẻ quốc tế vì Nhân Quyền đã tổ chức đại hội lần thứ nhất với chủ đề “Việt Nam: Con đường nhân bản” từ ngày 7-10 tháng 9 tại Sydney, Úc châu. Và vào ngày bế mạc đại hội, phóng viên SBTN đã có dịp trò chuyện cùng chiến sĩ Võ Đại Tôn. Ông cũng là một diễn giả trong đại hội vừa qua.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

You may also like...