PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Tổng biểu tình trước toà đại sứ CSVN ở Washington DC ngày 7/7/2018

Đây  là cuộc biểu tình sôi dộng nhất  từ trước cho dến nay khi có hàng trăm đồng ương Việt Nam từ các nơi ở Hoa Kỳ về tại thủ đô Hoa Thịnh để biểu tình trước toà Đại Sứ CSVN từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều.ngày 7/7/2018. Đây là cuộc Tổng Biểu Tình đồng hành với đồng bào quốc nội và các nơi trên toàn thế giới, tiếp tục phản đối CSVN về "Luật Đặc Khu" cho Trung Quốc thuê 99 năm, phản đối luật An Ninh Mạng và yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho Will Nguỹen, cùng những nhà đấu tranh dân chủ. 

Xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi với hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng chỉ với $7.99/tháng (sau 7 ngày dùng thử)

Xin vào trang nhà SBTN Online TV tại website WWW.SBTNONLINE.TV

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

You may also like...