PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Ý kiến của đồng hương Houston, Texas về VietfaceTV & đài Vĩnh Long

Xin mời quý vị cùng lắng nghe một vài ý kiến của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas về những việc làm của Đài VietfaceTV trong thời gian vừa qua.

Xem SBTN Online TV – Mọi lúc, mọi nơi chỉ có $7.99/tháng (Sau 7 ngày dùng thử) Xin vào trang nhà www.sbtnonline.tv để biết thêm chi tiết.

WWW.SBTNONLINE.TV

You may also like...