PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Buổi hội luận của đảng Việt Tân tại Boston

Buổi hội luận những sự kiện quan trọng trong năm 2016 và tầm ảnh hưởng cũng như những biến động liên quan đến tình hình Việt nam do Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) có cơ sở tại Boston, Massachusetts tổ chức tại hội trường St. Gregory. Chúng tôi nhận thấy có khoảng 160 đồng hương cùng với hầu hết đại diện của các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts đến tham dự trong buổi hội luận hôm nay. Đặc biệt có sự hiện diện của ông chủ tịch đảng Việt Tân – ông Đỗ Hoàng Điềm, và ông cũng là người diễn giả chính trong buổi hội luận này.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

You may also like...