PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Lời kêu gọi của chị Tuyết Mai – vợ thầy giáo Vũ Hùng

Ngày thứ Năm 12 tháng 04, 2018, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đưa thầy giáo Vũ Hùng ra xét xử. Chị Lý Thị Tuyết Mai, vợ thầy giáo Vũ Hùng gởi lời kêu gọi đến cộng đồng người Việt hải ngoại.

Xem SBTN Online TV – Mọi lúc, mọi nơi chỉ có $7.99/tháng (Sau 7 ngày dùng thử) Xin vào trang nhà www.sbtnonline.tv để biết thêm chi tiết.

WWW.SBTNONLINE.TV

You may also like...