Phụ huynh có con sắp vào lớp mẫu giáo cần biết

WESTMINSTER, California (NV) – Học khu Westminster tổ chức buổi họp từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 tối Thứ Tư, 25 Tháng Giêng, dành cho phụ huynh có con sẽ theo học lớp mẫu giáo niên khóa 2017-2018. Con em phải đủ năm tuổi vào (hoặc trước) ngày 2 Tháng Mười Hai, 2017 mới được ghi danh, theo thông báo của học khu này.

Cũng theo bản thông báo, Học Khu Westminster cung cấp hai chọn lựa cho chương trình mẫu giáo nguyên ngày. Đó là lớp Mẫu Giáo Chính Thức và lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (trước đây gọi là lớp dự bị mẫu giáo).

Phụ huynh có thể đến để tìm hiểu về hai chương trình Mẫu Giáo tại trường gần nhà! Có giữ trẻ trong lúc phụ huynh tham dự buổi họp.

Moi chi tiết về buổi họp, xin liên lạc văn phòng trường gần nhà, hoặc cô Darcy Spicer hay cô Yến Tạ, số (714) 898-8389, Ext 3629.

Riêng việc ghi danh Lớp Mẫu Giáo Nguyên Ngày tại Học Khu Westminster sẽ bắt đầu từ ngày 1 Tháng Hai, 2017. Phụ huynh có thể ghi danh cho con em qua Internet tại www.wsdk8.us.

Nhấn vào MyWSD, chọn Aries Online Enrollment để ghi danh, hoặc tới trường gần nhà để nhận xấp mẫu đơn ghi danh cho Lớp Mẫu Giáo Nguyên Ngày.

Ghi chú quan trọng: Trẻ em phải đủ 5 tuổi vào/hay trước ngày 2 Tháng Mười Hai, 2017 mới được ghi danh theo học niên khóa 2017-2018.

Khi nộp đơn, phụ huynh phải đem theo:

Bản chánh giấy khai sanh hay chứng nhận Báp Têm, hoặc Thẻ I-94.

Sổ chích ngừa, gồm chứng nhận con em đã được chủng ngừa:

1.Bệnh sốt tê liệt (Polio) – 4 mũi, trừ phi mũi thứ ba được chích sau năm bốn tuổi.

2.Bệnh yết hầu – ho gà – phong đòn gánh (DPT) – 5 mũi, trừ phi mũi thứ tư được chích sau năm bốn tuổi.

3.Bệnh trái rạ (MMR) – 2 mũi sau/hay vào ngày sinh nhật đầu tiên.

4.Bệnh viêm gan B (Hepatitis B) – 3 mũi.

5.Chủng ngừa bệnh thủy đậu (Varicella)

Chứng minh nơi cư trú: Bản sao hóa đơn tiền điện nước tháng hiện tại, hợp đồng thuê nhà hay giấy mua nhà.

Nếu quý vị ở chung với một gia đình khác, cần phải mang theo hóa đơn tiền điện nước của chủ nhà, kèm theo một lá thư chứng nhận quý vị hiện đang chung sống, do chủ nhà ký và viết tên của họ trong thư.

Mọi chi tiết về ghi danh lớp mẫu giáo, xin liên lạc trường gần nhà hay gọi nhân viên Học Khu Westminster tại (714) 894-7311. (L.N.)

The post Phụ huynh có con sắp vào lớp mẫu giáo cần biết appeared first on Nguoi Viet Daily News.

You may also like...