Quân đội: Gia tăng ngân sách là quyết tâm tăng cường năng lực quốc phòng.

Đối với phê phán của Trung Quốc. Ngày 7/8 bộ Quốc phòng Đài Loan nhắc lại, bộ Quốc phòng nâng cao ngân sách cho năm tới thể hiện quyết tâm cường hóa năng lực giữ nước và nâng cao lòng tin về sức chiến đấu của chính phủ.
 
Ngày 6/8 Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, chính phủ quyết định sang năm sẽ tăng dự toán ngân sách quốc phòng lên 18.3 tỷ Đài tệ, toàn lực thúc đẩy Đài Loan tự bảo vệ mình. Trung Quốc cho rằng việc này chỉ mang tính chất quảng cáo tuyên truyền cho bầu cử, không có ý nghĩa quân sự thực chất nào cả.
 
Bộ Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh, việc chỉnh chu quốc phòng của Đài Loan là nhằm bảo vệ an toàn quốc gia vào hòa bình khu vực, dưới sự ủng hộ của phủ Tổng thống và viện Hành chính lấy hành động cụ thể để bảo vệ đất nước, kêu gọi dân chúng Đài Loan tiếp tục khích lệ và ủng hộ quân đội.
 
Tố Kim

You may also like...