Quốc Hội của dân nhưng không tiếp dân: Đó là điều đau xót!

Vào Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2019 tuần qua, một đoàn nhân sĩ trí thức mang bản Tuyên bố Biển Đông đến trước Văn phòng Quốc hội với mong muốn trao tận tay bản Tuyên bố này cho đại diện văn phòng của chính phủ, nhưng đoàn đã không được vào và Bản tuyên bố sẽ đành phải gửi đến Văn phòng Quốc hội qua đường bưu điện.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

You may also like...