Quốc phòng không ngày lễ. Tổng thống kích lệ quân nhân.

Tết sắp đến, sáng ngày 13/2 Tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt đến thị sát bộ Chỉ huy quân đoàn 8 lục quân, ủy lạo cho quân nhân.
 
Tổng thống cho biết, nhiệm vụ của quân nhân là cả ngày bảo vệ Đài Loan, gìn giữ đất nước. Hòa bình không phải từ trên trời rơi xuống, mà là do sự bảo vệ của quân đội. Một năm qua, chính phủ kiên quyết duy trì tự chủ quốc phòng, cường hóa lực lượng quốc phòng, coi bảo vệ an toàn quốc gia là nhiệm vụ chính. Bà cho rằng quân đội biểu hiện rất tốt, dân chúng cũng ủng hộ khiến bà cảm thấy vô cùng cảm động.
 
Tổng thống nhấn mạnh, chính phủ luôn ủng hộ quân đội, mỗi năm đều tăng ngân sách để cho quân đội được trang bị đầy đủ đối phó với sự uy hiếp chiến tranh. Tết sắp đến, quân đội không có ngày nghỉ, bà kêu gọi các quân nhân tiếp tục theo dõi động thái địch tình, bảo vệ an toàn quốc gia.
 
Tố Kim

You may also like...