Quỹ Giao lưu Đài Loan – Châu Á bắt đầu hoạt động.

Tháng 5 năm nay Quỹ Giao lưu Đài Loan – Châu Á (Taiwan-Asia Exchange Foundation) chính thức thành lập, ông Tiêu Tân Hoàng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, chính sách hướng nam mới là bước quan trọng trong chỉnh hợp lại chiến lược Châu Á, có 3 đặc điểm chính, trong đó lấy con người làm trung tâm thể hiện quan hệ đối tác với đặc điểm là bao dung và đa dạng hóa.
 
Tổng thống cho biết, Quỹ Giao lưu Đài Loan – Châu Á chính thực thành lập là một mốc quan trọng trong chính sách hướng nam mới của Đài Loan. bà hy vọng Quỹ Giao lưu Đài Loan – Châu Á gánh vác 2 nhiệm vụ quan trọng là tổ chức tốt diễn đàn Ngọc Sơn và giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các nước. Một nhiệm vụ khác nữa đó là làm hoạt hóa chính sách hướng nam mới, điều này không chỉ giúp Đài Loan tạo hình tượng tích cực tại Châu Á mà còn thúc tiến liên kết với các quốc gia trong khu vực.  “ Giúp Đài Loan trở thành kho dữ liệu quan trọng. Với sự chuyển hình và thay đổi liên tục về chính trị, kinh tế và xã hội ở Châu Á, Đài Loan cần phải chú ý nhiều hơn về phát triển của khu vực; Đài Loan cũng cần có quan hệ linh động. Định vị Quỹ Giao lưu Đài Loan – Châu Á là đầu tư vào tuyến đầu trong chính sách hướng nam mới, tăng cường giao lưu giữa Đài Loan và các nước Châu Á….” Tổng thống Thái Anh Văn nói.  
 
Ngoài ra, Quỹ Giao lưu Đài Loan – Châu Á cũng đã cùng 6 cơ quan mang tính đại biểu và có tầm cỡ trong nước thành lập ‘ Liên minh Châu Á” để các ban ngành có thể hợp tác xuyên bộ ngành với nhau. Tổng thống hy vọng thông qua cơ chế này Đài Loan có thể cống hiến nhiều hơn cho khu vực nhằm thể hiện sự nỗ lực của Đài Loan cho sự ổn định, phồn vinh của khu vực.
Tố Kim

You may also like...