Quyền lực ghê gớm nhất và cần khống chế là quyền lực của đảng CSVN

Mới đây ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN đã ký ban hành nghị quyết 4 của đảng về chỉnh đốn, xây dựng đảng.
Trong dư luận xã hội có nhiều cách đánh giá khác nhau. Có người cho là nghị quyêt thể hiện nhiều nội dung mới để ngăn đà suy thoái của đảng. Nhưng cũng có dư luận chỉ ra về mặt lý luận nghị quyết vẫn theo con đường mòn sáo rỗng.

You may also like...