Ra mắt tác phẩm “Việt Nam, Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng” của Trần Phong Vũ

“Việt Nam, Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng” là cuốn sách mới nhất của Trần Phong Vũ do tủ sách Tiếng Quê Hương phát hành. Theo tác giả thì Sự ra đời của “Việt Nam, Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng” rất tình cờ. Một phần do đưa đẩy của tinh hình đất nước. Phần khác, là sự khích lệ của đám đông bạn đọc và thân hữu khắp nơi. B, mỗi bài viết coi như đã làm xong nhiệm vụ cho từng biến cố, từng giai đoạn.

Buổi sinh hoạt Văn Học, giới thiệu tác phẩm “VIỆT NAM, NỖI ĐAU & NIỀM HY VỌNG” tổ chức tại Westminster Civic Center 8200 Westminster Blvd Westminster, CA 92683 từ 11 giờ AM đến 3 giờ PM, Chúa Nhật, ngày 18-3-2018.

You may also like...