Sai Gòn 10-06-2018: Toàn cảnh biểu tình tại Nhà Thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, và Lãnh sự quán Mỹ

Bảo vệ đất nước – Toàn dân quyết nói không với dự luật Đặc Khu 99 năm nhượng đất cho Trung cộng: “Không Trung Quốc, Không đặc khu!”, “phản đối âm mưu dùng luật An ninh mạng, Bịt miệng dân”.
Nguồn video: AmenTV
—–
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff

You may also like...