Sài Gòn – co6ngng viên Hoàng Văn Thụ: Hãy đứng lên con cháu Rồng Tiên….

Hãy đứng lên Quê Hương VN, Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên, hãy đứng lên nhân dân Việt Nam:
Trưa ngày 10-06-2018 Tổng Biểu tình: phản đối dự luật Đặc khu 99 năm nhượng đất cho Trung Cộng & dự luật an ninh mạng. Dân Sài Gòn tại công viên Hoàng Văn Thụ, khu Lăng Cha Cả hô to đã đảo Trung quốc xâm lược và bọn tay sai bán nước cho Tàu. Đồng bào cùng hát vang "Việt Nam Tôi Đâu" "Triệu Con Tim", "Trả Lại Cho Dân"…

#chantroimoimedia #hoangsatruongsabelongtovietnam #xamluoctrungquoc
—–
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff

You may also like...