Sang năm Đài Loan cấm sử dụng ống hút nhựa trong các tiệm ăn.

Đài Loan tiến vào kỷ nguyên mới hạn chế sử dụng các vật liệu làm bằng nhựa. Ngày 13/2 Sở Bảo vệ Môi trường cùng đoàn thể Công dân đồng công bố “ Phương án hành động cách xử lý rác hải dương Đài Loan”, sẽ khuyếch rộng việc hạn chế sử dụng các vật liệu làm bằng nhựa. Từ năm 2019 cấm cung cấp ống hút nhựa cho khách hàng trong các tiệm ăn lớn, năm 2020 các tiệm bán hàng có hóa đơn cũng ngưng cung cấp túi nilon; dự tính đến 2030, sẽ cấm sử dụng toàn bộ túi nilon, chén đũa dùng một lần rồi bỏ, ống hút nhựa, ly nhựa.
 
Ông Trần Lập Tín, đại biểu đoàn thể Công dân cho biết, khi dọn dẹp rác tại các bờ biển phát hiện có rất nhiều túi nilon, chén đũa dùng một lần rồi bỏ, ống hút nhựa, ly nhựa…do đó mới yêu cầu hạn chế sử dụng các loại này.
 
Giám đốc sở Bảo vệ Môi trường Lý Ứng Nguyên cho biết, vì ống hút nhựa là mục quản chế mới cho nên sẽ thi hành trước. Ông nói:“ Hy vọng sang năm tức năm 2019, ống hút nhựa sẽ không được sử dụng trong ngành ăn uống. Bạn có thể dùng loại ống hút inox , thậm chí không dùng ống hút ; về sau chúng tôi sẽ có nhiều phương án mạnh hơn để xúc tiến việc hạn chế sử dụng đồ nhựa, hy vọng 2030 sẽ ngưng sử dụng toàn bộ túi nilon.”
 
Theo phương án hành động, vào năm 2025 hạn chế toàn diện 4 loại sản phẩm nhựa trên, nếu mua đồ mang về thì dùng cách phải trả tiền để hạn chế lượng; năm 2030 sẽ cấm sử dụng hoàn toàn túi nilon.
 
Tố Kim

You may also like...