Sánh vai với ai, về chuyện gì?

Đã có hàng chục triệu người từng kêu Trời, hàng chục triệu người khác đang kêu Trời vì “điên cuồng vật vã trong môi trường giáo dục khủng khiếp” cùng với con cháu của mình nhưng giáo dục Việt Nam vẫn thế vì hệ thống chính trị không cần và cũng chẳng quan tâm đến con người.

Xin bạn xem tiếp bài Sánh vai với ai, về chuyện gì? tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...