Sứ điệp của ĐHY Turkson nhân ngày Thế giới các bệnh nhân cùi

VATICAN. ĐHY Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, kêu gọi tiếp tục bài trừ bệnh phong, và giúp tái hội nhập cựu bệnh nhân vào đời sống xã hội.

 ĐHY đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua (28-1) nhân Ngày Thế giới chiến đấu chống bệnh phong cùi lần thứ 64, cử hành chúa nhật hôm nay, 29-1.

 ĐHY Turkson ghi nhận rằng cách đây 32 năm, tức là hồi năm 1985, trên thế giới có 5 triệu bệnh nhân cùi, nhưng nay chỉ còn 200 ngàn người bị bệnh này, nhờ những phương dược hữu hiệu và sự dấn thân của nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế, trong đó Giáo Hội Công Giáo đi hàng đầu.

 ”Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục dấn thân trên mọi bình diện để, tại tất cả các nước, các chính sách trực tiếp hoặc gián tiếp kỳ thị người phong cùi bị hủy bỏ và cần tăng cường nghiên cứu khoa học để tìm ra những thứ thuốc mới, đạt được những dụng cụ tốt hơn để chẩn bệnh phát hiện sớm và chữa trị cho các bệnh nhân phong cùi, vì cho đến nay trong phần lớn các trường hợp, sự lây nhiễm bệnh cùi chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây ra những vết thương.

 Sau cùng, ĐHY Turkson khẳng định rằng chữa trị mà thôi vẫn chưa đủ, còn cần hội nhập hoàn toàn những người cùi đã được khỏi bệnh vào đời sống xã hội nguyên thủy của họ: trong gia đình, cộng đoàn, trường học, và môi trường làm việc. Tại nhiều nơi, việc thăng tiến và góp phần vào tiến trình đó vẫn là những thực tại hầu như không thể thực hiện được. Cần có sự hỗ trợ của hiệp hội các cựu bệnh nhân cùi”. (SD 28-1-2017) 

G. Trần Đức Anh OP

You may also like...