Sử dụng điện thoại để điều khiển, xem Youtube trên Smart TV

Bạn đang xem một Video hay một MV ca nhạc rất hay và thú vị trên Youtube, nhưng do kích thước màn hình Smartphone của bạn còn hạn chế quá và bạn chưa tận dụng được hết độ sắc nét của Video đó. Bạn muốn xem Video đó trên máy tính hoặc trên Smart TV …

The post Sử dụng điện thoại để điều khiển, xem Youtube trên Smart TV appeared first on Blog chia sẻ kiến thức.

You may also like...