Tập 6 – vòng loại trừ xúc động nhất của SBTN VOICE 2018

*** Xem full tập 6 tại WWW.SBTNGO.COM (không áp dụng tại Hoa Kỳ).

Tại Hoa Kỳ, để xem chương trình SBTN VOICE, quý vị hãy liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc DirecTV ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN. Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN go tại www.sbtngo.com với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Quý vị có thể download SBTN go App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon.

You may also like...